Aanbod bij oproepkrachten

Het doel van de Wet arbeidsmarkt in balans is, evenals met de Wet Werk en Zekerheid, om flexibele arbeid minder flexibel en vaste arbeid minder vast te maken. De maatregelen in de WAB zijn dan ook gericht op het minder aantrekkelijk maken van flexibele arbeid en werkgevers zo te stimuleren om medewerkers in vaste dienst… lees meer »

WW-premie per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 geldt er met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een nieuw financieringssysteem voor de WW-premie. De sectorindeling, die nog stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw, komt per 1 januari 2020 te vervallen en daarmee ook de sectorfondsen. De hoogte van de sectorpremie was afhankelijk van… lees meer »

Einde aan slapende dienstverbanden

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 bepaald dat slapende dienstverbanden in strijd zijn met goed werkgeverschap. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft… lees meer »

Second opinion bij ziekte

Voor het MKB kan een langdurig zieke medewerker een aanzienlijke kostenpost zijn. In Nederland is de werkgever namelijk verplicht om maximaal 104 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen. Second Opinion UWV De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer ook arbeidsongeschikt is en heeft dus een cruciale positie in het re-integratieproces. Een onafhankelijke… lees meer »

Wet arbeidsmarkt in balans

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt er weer het een en ander in het arbeidsrecht. Dit is al de tweede grote herziening in vijf jaar, terwijl er in de 25 jaar ervoor slechts ondergeschikte wijzigen zijn geweest. Kortom, het arbeidsrecht is sterk in beweging. Dat komt ook doordat de arbeidsmarkt… lees meer »

Inbreuk op grondrechten

Een 52 jarige werknemer is al sinds 1995 in dienst bij werkgever als casinomedewerker. Werknemer heeft bij werkgever een geschiedenis met verslavingsproblematiek. In het personeelshandboek van werkgever – dat ook aan werknemer is verstrekt – staat dat het gebruik of bezit van alcohol op het werk niet is toegestaan en tot ontslag kan leiden. Het… lees meer »