Disclaimer

Op het gebruik van de website van Van Egmond Legal zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Van Egmond Legal streeft ernaar op deze website altijd juist en actuele informatie aan te bieden. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, staat Van Egmond Legal niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Egmond Legal aanvaardt geen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en website en evenmin voor het goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of va e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Van Egmond Legal en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Van Egmond Legal garandeert niet dat de aan haar verzonden e-mail (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gedegradeerd. Ook de veiligheid kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
De website van Van Egmond Legal kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Van Egmond Legal heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Van Egmond Legal aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Van Egmond Legal zijn beschermd door het Auteursrecht en andere intellectueel eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk of niet commercieel gebruik , mag niet uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven.