Second opinion bij ziekte

Voor het MKB kan een langdurig zieke medewerker een aanzienlijke kostenpost zijn. In Nederland is de werkgever namelijk verplicht om maximaal 104 weken het loon van de zieke werknemer door te betalen.

Second Opinion UWV
De bedrijfsarts beoordeelt of een werknemer ook arbeidsongeschikt is en heeft dus een cruciale positie in het re-integratieproces. Een onafhankelijke en niet bevooroordeelde bedrijfsarts is dan wel een vereiste om een goed oordeel te kunnen vellen. Soms komt het toch voor dat een zieke medewerker het niet eens met het oordeel bedrijfsarts. Tot voor 1 juli 2017 moest een medewerker dan een second opinion aanvragen bij het UWV. Een second opinion bij het UWV is niet kosteloos. Het kost voor een werkgever 400 euro en voor een medewerker 100 euro. De rol die het UWV vervult bij een second opinion is een rol die het UWV in de praktijk niet goed past. Daarbij is het advies van het UVW ook niet bindend.

Second Opinion bedrijfsarts
Per 1 juli 2017 is daarin door een wetswijziging verandering gekomen. Naast de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij het UWV is er een aanvullend recht om een second opinion aan te vragen bij een (tweede) bedrijfsarts. Het advies van de second opinion bedrijfsarts wordt met de medewerker besproken. Als de medewerker daarmee instemt wordt de second opinion doorgestuurd naar de (eerste) bedrijfsarts. Het advies van de second opinion bedrijfsarts is, net als bij het UWV, niet bindend. De eerste bedrijfsarts kan dus het advies van de second opinion bedrijfsarts kan hij geheel, gedeeltelijk of niet overnemen. De bedrijfsarts geeft aan de medewerker aan hoe hij de second opinion betrekt in zijn oordeel. De bedrijfsarts moet zijn oordeel hoe hij omgaat met de second opinion motiveren.

Met de invoering van de second opinion bij een tweede bedrijfsarts zal minder beroep worden gedaan op het UWV voor een second opinion. Verder zal hierdoor in geval van een stroef lopend re-integratietraject sneller dan bij het UWV tot een tweede en onafhankelijk oordeel worden gekomen waardoor de re-integratie minder lang in een impasse zal verkeren.

Open spreekuur bedrijfsarts
Naast het aanvragen van een second opinion is er nog een ander recht van de medewerker om het(open) spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Daarvoor is geen toestemming van de werkgever nodig.

De second opinion en het open spreekuur van de bedrijfsarts zijn onderdelen uit een pakket van maatregelen om een beter functionerend bedrijfsgezondheidssysteem tot stand te brengen. Het doel van de wetgever is daarnaast om een samenwerking tussen de reguliere gezondheidszorg en bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. Of dit met deze maatregelen gaat lukken is de vraag. In een van de volgende blogs zal ik verder ingaan op andere door de wetgever ingevoerde maatregelen.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Van Egmond Legal staat u graag te woord of stuur een e-mail naar gert-jan@vanegmond.legal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *