Arbeidsrecht

Zodra u als ondernemer medewerkers in dienst neemt, krijgt u te maken met het arbeidsrecht. Dit rechtsgebied is de laatste jaren sterk in beweging. Vanaf 2020 komen er weer grote veranderingen aan. Dan maakt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ, geïntroduceerd in 2015) alweer gedeeltelijk plaats voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Arbeidsrecht gaat verder dan alleen ontslagrecht. Beëindiging van een arbeidsovereenkomst of ontslag is soms het sluitstuk van een vaak langdurige relatie tussen werkgever en werknemer. Een goede start is minstens zo belangrijk.

Van Egmond Legal biedt binnen het arbeidsrecht ondersteuning bij onder meer:

 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten.
  Een arbeidsovereenkomst is maatwerk en vormt de basis van de goede samenwerking tussen werkgever en werknemer. De functieomschrijving, het salaris, de duur van het contract en de proeftijd worden hierin onder meer vastgelegd. En ook een eventueel non-concurrentie- beding, relatiebeding of anti-ronselbeding. Stel ook een goed arbeidsvoorwaardenreglement en huishoudelijk reglement op, waarin o.a. de beloningsstructuur, vakantiedagen, verzuimbeleid en pensioenregeling worden benoemd.

 • Disfunctioneren en een verbetertraject.
  Wanneer een medewerker volgens de werkgever niet goed functioneert, dan moeten afspraken worden gemaakt over een verbetertraject. Met als doel de prestaties op het gewenste niveau te brengen. Wanneer dit niet slaagt, worden ( juridische) afspraken gemaakt over alternatieven, zoals een eventueel vertrek of een andere functie.

 • Reorganisatie en collectief ontslag.
  Een structuurwijziging of een reorganisatie binnen een onderneming, heeft vaak gevolgen voor de medewerkers (b.v. ontslag of functiewijzigingen). Voor het gewenste resultaat is het belangrijk de juiste ‘aanvliegroute’ te kiezen en grip houden op het proces.

 • Overgang van onderneming.
  Fusie of (gedeeltelijke) overname van een onderneming heeft ook dikwijls gevolgen voor de medewerkers. De werkgever waarbij de medewerkers in dienst zijn, arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden en cao worden dan onder de loep genomen.

 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren en onder verschillende voorwaarden worden beëindigd. Ontslag betekent soms (wettelijk) dat de werkgever met de werknemer een afvloeiingsregeling afspreekt. Dit kan onderling of via de (kanton)rechter.

 • Medezeggenschap en ondernemingsraad.
  Bij ondernemingen vanaf vijftig medewerkers is een Ondernemingsraad (OR) wettelijk verplicht. Bij minder dan vijftig medewerkers kan de werkgever een medezeggenschaps-orgaan via b.v. een personeelsvertegenwoordiging instellen. Dit is echter niet verplicht.
  Een OR heeft meer bevoegdheden dan een personeelsvertegenwoordiging.

 • Privacy binnen een onderneming.
  Door de digitalisering zijn afspraken over privacy binnen het arbeidsrecht steeds belangrijker geworden. Het is inmiddels gebruikelijk en zelfs verplicht hierover afspraken vast te leggen. Zoals o.a. over geheimhouding, het opslaan van persoonlijke gegevens van medewerkers en privégebruik van e-mail en internet.

 • Bijzondere overeenkomsten.
  Arbeidsovereenkomsten voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) en freelance overeenkomsten voor zzp’ers zijn vaak net even anders. Laat deze opstellen of beoordelen.

Heeft u advies of ondersteuning nodig? Van Egmond Legal helpt u graag!
Neem contact op en wij bespreken de mogelijkheden.