Huurrecht

Bij het (ver)huren van een woning of bedrijfspand krijgt u te maken met het huurrecht. De ontwikkelingen op dit rechtsgebied staan niet stil. Van Egmond Legal staat (ver)huurders bij met de meest actuele kennis, bemiddelt bij huurconflicten en ondersteunt vanaf het sluiten tot en met het beëindigen van een huurovereenkomst.
Van Egmond Legal biedt binnen het huurrecht onder meer ondersteuning bij:

 • Opstellen of beoordelen van een huurovereenkomst.
  De rechten en plichten van (ver)huurders worden vastgelegd in een huurovereenkomst. Maak geen juridische onmogelijke afspraken en laat u hierover goed adviseren.

 • Tijdelijke verhuur.
  Voor tijdelijke verhuur bestaan aparte spelregels. Sinds 2016 zijn de mogelijkheden hiervoor verruimd. Verhuren kan op basis van de leegstandswet of met een kortdurend huurcontract en bij deze mogelijkheden geldt geen uitgebreide huurbescherming. Wat is voor u de beste keuze?

 • Huurprijsaanpassing.
  Marktconforme huurprijzen zijn soms lastig te bepalen. De prijs die een verhuurder te laag vindt, kan een huurder te hoog vinden. Bij een aanpassing van de huurprijs wordt de huurprijs eigenlijk opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Als de huurprijs niet meer overeenstemt met een marktconforme huurprijs wordt aansluiting gezocht bij de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten. De huurprijs zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld. Dit biedt niet alleen een verhuurder, maar ook een huurder  de mogelijk om de huurprijs aan te passen.

 • Wanbetaling.
  De huurprijs moet altijd voor een bepaalde datum worden voldaan. Wanneer de huurbetaling stagneert, zijn er mogelijkheden om achterstallige betalingen te incasseren of de huurovereenkomst te beëindigen. Een vinger aan de pols houden en het opbouwen van een dossier is hierbij van belang voor een verhuurder. De timing van de te nemen stappen is hierbij essentieel. Dit om in een later stadium tot ontbinding of ontruiming te kunnen overgaan als huurbetaling uitblijft.

 • Gebreken aan het gehuurde.
  Bij achterstallig onderhoud, kan de huurder de huurbetalingen opschorten en de verhuurder dwingen gebreken te verhelpen. Het hangt ook af van de aard van het gebrek. Soms moet een huurder een (klein) gebrek zelf verhelpen.

 • Indeplaatsstelling.
  Bij koop of verkoop van een onderneming kan het voorkomen dat werkzaamheden / activiteiten plaatsvinden in een huurpand. De huurovereenkomst moet dan ook worden overgedragen van de verkoper naar de koper van het bedrijf. Dit wordt een indeplaatsstelling genoemd en daarmee gaat de huurovereenkomst over van de verkoper naar de koper van een onderneming.

 • Overlast.
  Helaas komt het voor dat buren overlast veroorzaken. Als (ver)huurder kunt u hiervan nadelen ondervinden. Wij informeren u over de mogelijkheden en staan u bij in het vinden van een oplossing.

 • Renovatie.
  Renovatie brengt rechten en plichten mee bij zowel huurder als verhuurder. Het kan leiden tot schade of beëindiging van de huurovereenkomst. Geschillen kunnen worden voorkomen door goede afspraken vooraf. Soms is de renovatie zo omvangrijk dat de huurovereenkomst met de huurder hierdoor wordt beëindigd. Renovatie kan ook een reden zijn om de huurprijs tijdelijk te verlagen omdat een huurder door de werkzaamheden minder huurgenot heeft.

 • Huuropzegging.
  Zowel huurders als verhuurders kunnen de huur opzeggen. Wij informeren u graag over de bescherming van huurders en mogelijkheden voor verhuurders.

Heeft u advies of ondersteuning nodig? Van Egmond Legal helpt u graag!
Neem contact op en wij bespreken de mogelijkheden.