WW-premie per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 geldt er met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een nieuw financieringssysteem voor de WW-premie.

De sectorindeling, die nog stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw, komt per 1 januari 2020 te vervallen en daarmee ook de sectorfondsen. De hoogte van de sectorpremie was afhankelijk van het risico om in een bepaalde sector werkloos te worden. Met de invoering van het nieuwe financieringssysteem voor de WW-premie zijn de premiepercentages voor alle sectoren gelijk en bestaan er nog twee premiepercentages, namelijk laag en hoog.

Op de laatste Prinsjesdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat het verschil
tussen de hoge en de lage premie 5% (van het premieplichtig loon) wordt. Voor 2020 bedraagt de lage premie 2,94% en de hoge premie 7,94%. Het verschil is fors! Het kabinet rechtvaardigt dit door aan te geven dat het risico om werkloos te worden bij flexibele contracten 2,5 tot 3 keer groter is dan bij vaste contracten.

Hoe bepaalt een werknemer welke premie verschuldigd is?
De hoofdregel is dat een werkgever de lage WW-premie betaalt voor een werknemer die werkzaam is op basis van een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) die geen oproepovereenkomst is.

Min-max contracten vallen ook onder de noemer van een oproepovereenkomst omdat de werknemer geen zekerheid heeft over de uit te betalen uren per maand. Het aantal arbeidsuren kan in zo’n geval variëren tussen de bandbreedte van het contract.

Verder stelt de WAB als voorwaarde dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet zijn opgesteld. Als een werknemer al voor onbepaalde tijd in dienst is bij een werkgever maar er is geen schriftelijke arbeidsovereenkomst, is (toch) niet voldaan aan de voorwaarden voor een lage WW-premie.

De hoge WW-premie is verschuldigd als er sprake is van een flexibel dienstverband. Daaronder vallen werknemers die werkzaam zijn op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, nul-urencontracten en oproepcontracten.

De WAB geeft een aantal situaties waarin de werkgever altijd de lage WW-premie betaalt: 1. Wanneer werkgever met een BBL-leerling een praktijkovereenkomst sluit en die voorziet van dagtekening en in de personeelsadministratie wordt opgenomen.

2. Een werknemer die jonger is dan 21 jaar met een arbeidsomvang van maximaal 48 uur per vier weken of 52 uur per maand. ook hierbij geldt de voorwaarde dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen.

Indien een werknemer zowel een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd en voor bepaalde tijd betaalt de werkgever over het vaste contract de lage WW-premie en over het flexibele contract de hoge WW-premie. 

Als van de totaal verloonde uren 30% of meer bestaat uit flexibele uren is, betaalt een werkgever – ook als een werkgever aan alle voorwaarden voldoet – alsnog over het vaste contract de hoge WW-premie. Houdt dit goed in de gaten als u gebruik maakt van tijdelijke uitbreiding van arbeidsuren!

Handelen vereist!
Als u nog geen schriftelijke arbeidsovereenkomsten heeft gesloten met uw vaste werknemers dan voldoet u niet aan de voorwaarden voor een lagere WW-premie, terwijl u daar wel gebruik van kan maken! Screen daarom uw personeelsbestand of u met alle werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft.

1 april 2020
Als een schriftelijke tijdelijke arbeidsovereenkomst inmiddels is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan nog moet u de nieuwe situatie van het vaste contract schriftelijk vastleggen. De WAB geeft aan dat de arbeidsovereenkomsten voor 1 januari 2020 op schrift moeten zijn gesteld om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen. De minister heeft deze termijn verruimd 1 april 2020.

Alhoewel een schriftelijke arbeidsovereenkomst een formeel vereiste is voor een werkgever om in het geval van een vast contract voor de lage WW-premie in aanmerking te komen, is het de vraag hoe de Belastingdienst in de praktijk gaat controleren of hieraan voldaan is. Mijn inschatting is dat de vermelding op de loonstrook leidend zal zijn. Dit gezegd hebbende, neemt echter niet weg dat een werkgever eraan dient te voldoen.

Heeft u nog geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor uw vaste medewerkers? Van Egmond Legal stelt een model arbeidsovereenkomst gratis voor u ter beschikking.

Stuur hiervoor een e-mail naar gert-jan@vanegmond.legal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *